• برگزاری جشن پژوهش و معرفی پژوهشگران برترسال 1395 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  برگزاری جشن پژوهش و معرفی پژوهشگران برترسال 1395 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • پذیرش مقاله با زمینه های مولکولی در مجله پزشکی مولکولی پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  پذیرش مقاله با زمینه های مولکولی در مجله پزشکی مولکولی پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • بررسی طرح های تحقیقاتی پژوهشکده
  بررسی طرح های تحقیقاتی پژوهشکده

 • اولین شماره مجله Journal of Medicinal Plants and Natural Prouducts
  اولین شماره مجله Journal of Medicinal Plants and Natural Prouducts

لینک های مفید
فعالیت های مرکز

بندرعباس - بلوار امام خمینی - گلشهر شمالی - خیابان دارو پخش - مرکز آموزشی درمانی کودکان

 تلفن تماس:07633666240-2

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved