صفحه اصلی > درباره پژوهشکده > اعضاء پژوهشکده > اعضای شورای پژوهشی 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

دکترنپتون سلطانی

ریاست پژوهشکده

دکتری تخصصی فیزیولوژی

2

دکتر سهیلا معین

معاون پژوهشی

دکتری بیوشیمی

3

دکترافسانه کرمستجی

معاون آموزشی

دکتری باکتری شناسی

4

دکترپریوش داوودیان

رئیس مرکز تحقیقات عفونی

دکتری تخصصی بیماری های عفونی

  دکتر ابراهیم افتخار رییس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دکترای بیوشیمی بالینی

5

دکتر کیانوش ملک زاده

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مولکولی

دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک

6

دکترعبدالحسین مدنی

رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

دکتری تخصصی اپیدیمیولوژی

7

دکتر نادر فیاضی

تمام وقت

استادیار ریه

8

دکتر مهدی حسنی آزاد

تمام وقت

 

9

دکتر علی علی زاده

تمام وقت

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

10

دکتر حبیب الله ترکی

تمام وقت

دکتری انگل شناسی