صفحه اصلی > درباره پژوهشکده > اعضاء پژوهشکده > اعضا شورای عالی سیاستگذاری 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

دکتر حسین داودی

عضو تماموقت

دکتری عمومی پزشکی

2

دکتر محمد شکاری

عضو تمام وقت

دکتری تخصصی ژنتیک انسانی

3

دکترعبدالعظیم نجاتی زاده

عضو تمام وقت

دکتری تخصصی ژنتیک انسانی

4

دکترنپتون سلطانی

رئیس پژوهشکده

دکتری تخصصی فیزیولوژی

5

دکتر یحیی میرزاده

عضو تمام وقت


6

دکتر سهیلا معین

عضو تمام وقت

دکتری بیوشیمی

7

دکترحسین فرشیدی

عضوتمام وقت

دکتری تخصصی بیماری های قلب و عروق

8

دکترامیدصفا

عضوتمام وقت

دانشیار بیوشیمی بالینی

9

دکترتیمور آقاملایی

عضوتمام وقت

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

10

دکترافسانه کرمستجی

عضوتمام وقت

دکتری باکتری شناسی