صفحه اصلی > درباره پژوهشکده > معرفی پژوهشکده 

 

پژوهشکده سلامت خلیج فارس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهریورماه سال 1393 با هدف ارتقاء سطح سلامت در استان هرمزگان رسماً فعالیت خود را در محل مرکز تحقیقات و فناوری دانشگاه آغاز نموده هست. از جمله دست آوردهای مهم پژوهشکده می توان به تاسیس مجله پزشکی مولکولی اشاره کرد. در حال حاضر سه مرکز تحقیقاتی به نام های مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری، و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس زیر مجموعه پژوهشکده می باشند. مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی با هدف کلی توسعه فنآوریهای نوین در زمینه پژوهش های پزشکی فعال می باشد که در این بخش از پژوهشکده زمینه ارتباط نزدیک بین متخصصین رشته های مختلف علوم پایه و نیز علوم پزشکی فراهم آمده هست. مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری نیز با هدف کنترل بیماری های عفونی گرمسیری از جمله مالاریا ، سل، وبا، انواع هپاتیت های ویروسی در حال فعالیت در پژوهشکده می باشد. و مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت  با بررسی عواملي چون وضعيت تغذيه، محيط زيست، محيط كار، فقر، سواد، مسكن ، آب، جنسيت، بيكاري، فشارهاي رواني، ميزان درآمد، حمايت اجتماعي ، آموزش و ...  که از مهم ترين عوامل تعيين كننده سلامت اجتماعي هستند مشغول فعالیت در پژوهشکده می باشند.