صفحه اصلی > درباره پژوهشکده > اعضاء پژوهشکده > کارشناسان  

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فریبا آذرکیش

کارشناس پژوهشکده و کارشناس مجله پزشکی مولکولی

2

دکتر سیده تسنیم اقبال افتخاری

مدیر داخلی مجله پزشکی مولکولی  

3

وحیده نمردی  زاده

کارشناس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

4

معصومه عابدی نژاد

کارشناس مرکز  تحقیقات پزشکی مولکولی

5

فاطمه محسنی

کارشناس مرکز  تحقیقات پزشکی مولکولی

6

فوزیه عابدینی

کارشناس مرکز  تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

7

خانم زارعی

کارشناس مرکز  تحقیقات ارتقاء سلامت و کارشناس مجله طب پیشگیری